GRB UDRUGE, strojni duborez

DRVENI GRB UDRUGE HRVATSKI RATNI VETERANI. Za udrugu izradili Kristijan i Milan Prša.

Grb Hrvatski ratni veterani izrađen u tehnici strojnog duboreza, promjera 34,5 cm, težina 1810 grama, lakirano,

PRODAJNA CIJENA s uključenom dostavom 120 kn. Narudžbe na mail info@udruga-hrv.hr

Uplata na račun udruge Hrvatski ratni veterani Bjelovar, HR64 2360000110 2567469 sa naznakom drveni grb.